ახალი ნათება
NewLight

View

OLED

ახალი ტექნოლოგია სინათლის დარგში _ ორგანული შუქდიოდები, რომლებიც იძლევა რბილ გაფანტულ და ამასთან ენერგოეფექტურ სინათლეს, აფართოვებს შუქდიზაინის შესაძლებლობების შესახებ უკვე ჩამოყალიბებულ წარმოდგენას. შუქისმიერი გადაწყვეტილებები ორგანული შუქდიოდების ბაზაზე შეიძლება საინტერესო იყოს არა მხოლოდ ბუტიკების, სასტუმროებისა და კერძო სექტორის დეკორისათვის, არამედ იმ მომხმარებლებისთვისაც, რომლებიც დიდ ყურადღებას უთმობენ დიზაინს.
ორგანული შუქდიოდების თხელი და ბრტყელი ფორმა იძლევა ავეჯში, კედლებში, ჭერსა თუ იატაკში მათი ადვილად ინტეგრაციის საშუალებას, რისი მიღწევაც შეუძლებელია სინათლის სხვა წყაროებით.


  OLED-ინოვაციების მაგალითები, რომლებიც უკვე ხელმისაწვდომია ბაზარზე, მოიცავს:
•    ორგანულ შუქდიოდურ მოდულებს Philips Lumiblade, აღჭურვილს მთელი აუცილებელი ელექტრონიკითა და მექანიკური მოწყობილობებით სანათებში, ავეჯსა და ოთახების ინტერიერებში ჩასაშენებლად;
•    ინტერაქტიურ განათების ინსტალაციებს ორგანული შუქდიოდების ბაზაზე სასტუმროს ბიზნესისა და კერძო მომხმარებლებისათვის;
•    პირველ OLED-სანათებს O’Leaf (Philips Modular) და Edge (Established & Sons) მომხმარებლებისათვის.